وقتی می‌خواهید به کودک یا بدهید فین کند، اول ممکن است کمی سخت باشد و گاهی باعث خندهٔ شما شود. ...

این روزها که ویروس کرونا زندگی همه را تحت تاثیر قرار داده است، باید دقت کرد که کودکان در این شرایط ...

اگر کودک شما بدون هیچ دلیل واضحی بهانه‌ گیری و بی‌قراری می‌کند، احتمال زیادی دارد که به علت درد ناشی ...

این کار می تواند سخت باشد چون نشان دادن همدلی و همراهی نسبت به خواسته های یک آدم کوچولو و ...

آموزش روش هایی برای تخلیه خشم به کودک : پاهایت را محکم روی زمین بکوب و فریاد بزن. (این کار ...

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید نه بدرفتاری شان را :  درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید ...