آموزش روش هایی برای تخلیه خشم به کودک : پاهایت را محکم روی زمین بکوب و فریاد بزن. (این کار ...