کودکی که با وجود عذرخواهی کردن همچنان کار اشتباه خود را تکرار میکنه، باید بهش توضیح بدیم که برای چه ...

این کار می تواند سخت باشد چون نشان دادن همدلی و همراهی نسبت به خواسته های یک آدم کوچولو و ...

آموزش روش هایی برای تخلیه خشم به کودک : پاهایت را محکم روی زمین بکوب و فریاد بزن. (این کار ...

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید نه بدرفتاری شان را :  درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید ...