والدین سختگیر یا مقتدر

به نظر شما والدین سختگیر بودن بهتره یا مقتدر بودن؟ در این مطلب فرق بین والدین سختگیر و والدین مقتدر رو میگیم و به شما کمک میکنیم تا تصمیم بگیرید جز کدوم دسته از والدین باشید.

والدین سختگیر چه مشخصاتی دارند؟؟

والدین سختگیر به احساسات فرزندشان اهمیت نمی دهند . آنها غم، ناراحتی یا عصبانیت فرزندشان را لجبازی یا لوس بودن می دانند.

والدین سختگیر برای وادار کردن فرزندشان به اطاعت دست به هر کاری می زنند. تنبیه می کنند ، تهدید می کنند ، پرخاشگری می کنند چون هدفشان تربیت کودک نیست بلکه آنها می خواهند حرف حرف خودشان باشد.

والدین سختگیر با فرزندشان همدلی نمی کنند ، طاقت شنیدن نه ندارند ، به حرف های فرزندشان گوش نمی دهند. والدین سختگیر انعطاف پذیر نیستند.

والدین سختگیر فرزندانی با حرمت نفس کم ، هوش هیجانی پایین تربیت می کنند. سختگیری والدین ممکن است باعث موفقیت درسی بچه ها شود ، اما در کنارش باعث اضطراب ، عدم اعتماد به خود و مشکلات بعدی خواهد شد.

والدین مقتدر چه مشخصاتی دارند؟؟

والدین مقتدر، بهترین والدین هستند.

والدین مقتدر رفتارشان بر پایه عشق و محبت و گرما است اما به اندازه سن فرزندشان از او توقع دارند.

این والدین هنگام عصبانیت خشونت ندارند. آنها عصبانیت خود را با کلام درست ابراز میکنند. مثلا :

  • وقتی از فرزندشان عصبانی میشوند به جای گفتن «اگر به حرفم گوش ندی من میدونم و و تو» با اقتدار روی حرف خود میماند. چونه نمی زنند، داد نمی کشند اما کوتاه هم نمی آیند.

بچه هایی که والدین مقتدر دارند میدانند با لجبازی داد والدینشان را در نمی اورند، با چونه زدن والدینشان در تله نمی اندازند و با جیغ و داد والدینشان تسلیم نمی شوند.

والدین مقتدر، مسئولیت رفتارشان را خودشان به عهده میگیرند. آنها عصبانیت خود را تقصیر فرزندشان نمی اندازند. پس به جای گفتن «تو منو عصبانی میکنی یا منو عصبانی نکن» میگویند «من عصبانی میشم یا من ناراحت میشم…»

والدین مقتدر، بچه های خوش رفتارتر با اعتماد به نفس و حرمت نفس بیشتر خواهند داشت. والدین مقتدر بچه های سالمتر و موفق تر خواهند داشت.