مقابله با رفتار اشتباه کودک

شما با اشتباه کودکتان چطور برخورد می کنید؟

بسیاری از والدین هنگام انتقال پیام به کودکان صدای خود را بالا می برند و فریاد می زنند در حالی که می دانند نتیجه معکوس می دهد، اما همچنان به کار خود ادامه می دهند و والدینی که بیشتر اوقات با صدای بلند صحبت می کنند متوجه شده اند که تاکتیک فریاد زدن ناکار آمد است و تأثیر چندانی در تغییر رفتار آنها ندارد.

  • فریاد زدن در دراز مدت دیگر مؤثر واقع نمی شود.
  • اگر کودکتان روی تخت بالا و پایین می کند باید به او   بگویید تا سه میشمارم که دیگر این کار را انجام ندهی. چون نمی خواهم بیفتی روی تخت و آسیب ببینی، اگر نپذیرفت با صدای قاطع به او هشدار دهید و پنج دقیقه مهلت تا دست از کار بکشد.
  • از کودکان به خاطر گوش کردنشان تشکر کنید و اگر گوش نمی کنند، هشدارهای متعدد به آنها ندهید. اگر کودکان حرف های شما را گوش کردند و رفتار خود را ترک کردند، از آنها تقدیر کنید.
  • هنگام تذکر از لحاظ فیزیکی هم سطح کودکان باشید. خم شوید یا روی زمین هم سطح کودکانتان بنشینید و هنگام صحبت ارتباط چشمی برقرار کنید که یکی از ابزارهای مهم ارتباط انسانی است.
  • اشتباه کودکان را با فریاد زدن درست نکنید. وقتی با کودکانتان صحبت می کنید، نام کوچک آنها را به کار ببرید که متوجه شوند در مورد آنها صحبت می کنید نه شخص دیگری.
  • پیام ها را ساده انتقال دهید. کودکان توانایی درک جملات و نظرات بلند را ندارند. به همین دلیل سعی کنید از جملات کوتاه استفاده کنید. آنها تمرکز پایینی دارند و اگر جملات طولانی استفاده کنید هم برای آنها خسته کننده است، هم موجب گیج شدنشان می شود.