معایب فرزند سالاری

فرزند سالاری، تنها به قشر جوان یا نوجوان جامعه و نقش آفرینی آنها در نظام خانواده منتهی نمی شود و به واقع امروز شاهد هستیم، حتی فرزندانی با سنین پایین که از آن به عنوان کودک یاد می شود در برخی تصمیم گیری ها و جهت دهی مسیر حرکت خانواده مؤثر هستند.

نخستین عامل تاثیر گذار در بروز این پدیده با امتیاز دهی و قائل شدن مزایای متعدد برای فرزندان کلید می خورد و به تدریج این رویه بستر و شرایطی را فراهم می کند که فرزندان روز به روز از قدرت و اقتدار بیشتری برخوردار می شوند و عملا این والدین هستند که مطیع فرامین فرزندان می شوند.

ناپختگی و تصمیمات احساسی فرزندان در مواقع حساس، مسیر حرکتی خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد و در این وادی، بعضا شکست های سنگینی به خانواده ها تحمیل می شود.

فرزند سالاری باعث می شود به تمامی مطالبات و انتظارات اولاد در نظام خانواده پاسخ داده شود و گاهی این موضوع به نوعی باعث بروز اختلالات رفتاری و عادت های غلطی می شود که در آینده و در فقدان والدین، باعث بروز چالش‌ ها و هزینه‌های سنگینی برای فرزندانی می شود که در روزگارانی تصمیم گیر اصلی خانواده بودند و به نوعی والدین، در پشت سر آنها حرکت می کردند.

  • چه باید کرد؟

برخی برای مقابله با فرزند سالاری، عرصه را آنچنان به نوجوانان و جوانان تنگ می کنند که گویی آنها از هیچ حقی در تصمیم گیری برخوردار نیستند.

این رفتار و رویه نادرست نیز مخرب و زیان بار است و به واقع باید ساز و کاری از سوی والدین لحاظ شود که در عین احترام به نظرات فرزندان، این ذهنیت و اندیشه ملکه ذهن آنها شود که در نهایت در نظام مشورتی خانواده، ضمن تقسیم وظایف، این بزرگان خانواده هستند که تصمیم نهایی را خواهند گرفت.